№ 31 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 23 гыйнварындагы 2а номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмә

Скачать